gl. ur. Đuro Zatezalo: Osma kordunaška udarna divizija- Historijski arhiv u Karlovcu

150.00 kn
Na početku operacije „Weiss I“ nepotpuna divizija (Četvrta kordunaška brigada vodila je sa Trinaestom proleterskom brigadom operacije na Žumberku) bila je nastupanjem 7. SS divizije „Prinz Eugen“ s poteza Karlovac-Petrinja prema Slunju i Velikoj Kladuši primorana na obranu. Nijemci su uspjeli manevrom prodrijeti u bok i pozadinu položaja divizije, pa je ona bila prisiljena na izvlačenje prema Lici. Tijekom zime i proljeća Osma kordunaška divizija je u suradnji sa Šestom ličkom divizijom izvodila uspješne ofenzivne operacije i sudjelovala u napadu na Otočac u travnju i napadu na Gospić u svibnju 1943. godine.

1 na zalihi

Opis

Izdavač KARLOVAC
Godina izdavanja 1977
Šifra 253305
Uvez TVRDI UVEZ
Napomena ZBORNIK 9