Haldor Laksnes: Ponovo nađeni raj

50.00 kn (~ 6,66 €) uključ. PDV
Najnoviji Laksnesvov roman prenosi nas u vreme privrednog uspona Islanda, koji kao i svi kapitaistički usponi ne prolazi bez klasnih zaoštravanja i propadanja čitave dotadašnje u ovom slučaju seoske privrede. U takvoj atmosferi nalaze naravno pogodnu klimu sva moguća učenja koja nude šansu za spasenje. Ovde je to mormonska vera. Laksnes, naravno nij direktan u svojim društvnim analizama, on samo omogućujepojedincima i društvima da se sami definišu i prepuste oceni onih koji dolaze posle. Glavni junak ovog romana, vođen instinktom rođenog stvaraoca, pušta se niz struju avanture, ne bi i našao svet u kome se još može biti graditelj, još odlučilac. Takav svet nalazi u mormonskoj koloniji u okolini Solt Lejk Sitija. Kada se docnije, kao propovednik, vraća na Island, nalazi svet koji više nije ni za ni protiv ičega. Individualiziran, ekonomski sigurniji, to je prazačetak modernog kapitaističkog sveta alijeniranih pojedinaca, nemoćnih i apatičnih, orijentiraranih na sitne prodore u preostae netaknute prostore sveta. Posebno je interesantno što Laksnes na mormmonstvo gleda iz sasvim posebnog ugla, posmatra ga kao napor da se pronađe savršenije i pravednije društvo za potlačene. Pokazuje se da ljudi nisu uopšte etički vezani za svoj svet i da su socijalni imperativi u stanju a u začuđujuće kratkom vremenskom razdoblju bezbolno priviknu ljude čak i na dijametralno suprotne moralne kodekse.

2 na zalihi

Opis

Biblioteka Meridijani,
Novi Sad 1964.