Janko Tintor: Poslovna analiza- Koncepcija

150.00 kn (~ 19,95 €) uključ. PDV
Knjiga Poslovna analiza bavi se pravilima i pretpostavkama valjanog načina razmišljanja, ponajprije promišljanja poduzeća, te zakonitosti njegova djelovanja i opstanka. Analiza počinje od značajke poduzeća, geneze i strukture poslovne analize, metode operativnog poslovanja i poslovnih načela. Nakon dijagnoze i ocjene općeg stanja nužna je analiza financijske situacije kao sposobnosti za dugotrajnu uspješnost. Analiza proizvodnje, strukture rezultata poslovanja, kreditne sposobnosti nezaobilazne su postavke ukupne poslovne analize. Tomu treba pridodati i analizu ljudskih potencijala kao bitnog činitelja uspješnosti poduzeća. Knjiga je namijenjena ekonomistima analitičarima, studentima, poduzetnicima, menadžerima, te svima onima koji se u profesionalnom radu susreću s potrebom analitičkog pristupa poslovanju pojedinih poduzeća i poslovnih cjelina. Ukratko o knjizi: Cjelokupni zapis koji je ovdje predložen polazi od postavke da je poslovna analiza samo posebna pojedinačna znanost metodološke naravi. Posebnost je izražena predmetom ili, drukčije rečeno, aspektom s kojeg, usporedo s drugim znanostima, promatra poduzeće i njegovo poslovanje. Za poslovnu analizu, poduzeće je uvijek postignuti stupanj razvitka te neostvarene ili preostale mogućnosti razvitka. Oznaku po kojoj je poslovna analiza metodološka znanost treba shvatiti tako da se ona bavi i načinom spoznavanja ili, jasnije rečeno, poslovna analiza bavi se pretpostavkama i pravilima valjanog načina promišljanja, najprije poduzeća kao objekta, a zatim i kao aktivnog, dugotrajno uspješno poslujućeg entiteta. U osnovi valjanog načina spoznavanja nalaze se narav poduzeća te zakonitosti njegova ustroja, djelovanja i opstanka. U četiri generacije znanosti o ekonomici poduzeća, barem u europskom okruženju, sadržani su različiti pristupi i nastala su brojna, svakako hvale vrijedna, objašnjenja o tome kako poduzeće treba uspostaviti i što treba uvažavati za dugotrajni uspjeh. Postavljena su temeljna načela racionalnosti, bez obzira na to je li riječ o djelotvornosti ili učinkovitosti. Ali, i glede tih načela, već 1929. godine Fuchs je zamijetio da rentabilnost i ekonomičnost, dakle zahtjevi kojima treba udovoljavati, "ne idu uvijek ruku pod ruku". Recimo da je to prva ilustracija sumnje u tada važeća objašnjenja zakonitosti ili, na razini prakse, u objašnjenja načela po kojima poduzeće treba uspostaviti i po kojima ono treba djelovati. Spomenuta godina pripada razdoblju do 1945. godine, u kojem je dominirala koncepcija inženjerske znanosti o ekonomiji poduzeća.

1 na zalihi